Tiêu chuẩn Baccarat Trực Tuyến

Quy tắc của trò chơi Baccarat trước tiên mỗi bên (tức là Banker và Player) đều được chia 2 lá bài , bên nào có tổng số nút là 9 hoặc gần 9 nút nhất thì bên đó thắng. Và nếu 2 lá bài cộng lại được 8 nút hay 9 nút thì được xem như “ Chiến Thắng Ngay”, coi như ván bài kết thúc và không cần phải rút thêm lá bài thứ ba.

Trong điều kiện dưới đây sau khi Banker và Player có 2 lá bài mà không cần rút thêm lá bài thứ ba:

Về mặt khác, khi rút thêm lá bài thì các qui luật này sẽ được gọi là “ Quy Tắc Rút Lá Bài Thứ Ba”

Trường hợp 1: Áp dụng khi đặt cược vào Player, được chia lá bài thứ ba theo qui tắc của Baccarat:

Trường Hợp 1 – Qui Tắc Lá Bài Thứ Ba cho Player

 

Tổng Số Nút Của 2 Lá Bài Đầu Tiên

Rút Hoặc Không Rút

0,1,2,3,4 và 5

Rút lá bài thứ ba trừ khi Banker thắng tuyệt đối

6 hoặc 7

Không đươc rút lá bài thứ ba

8 hoặc 9

Không bên nào được rút thêm bài

Nếu lá bài thứ ba đã rút ra cho bên cược Player, thì trường hợp 2 bên dưới được áp dụng khi đặt cược vào Banker, được chia lá bài thứ ba theo qui tắc của Baccarat:

Trường Hợp 2 – Qui Tắc Lá Bài Thứ Ba cho Banker

 

Tổng Số Nút Của 2 Lá Bài Đầu Tiên

Được Rút - khi số nút lá bài thứ ba của Player là

Không Được Rút - khi số nút lá bài thứ ba của Player là

0,1,2

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

3

0,1,2,3,4,5,6,7,9

8

4

2,3,4,5,6,7

0,1,8,9

5

4,5,6,7

0,1,2,3,8,9

6

6,7

0,1,2,3,4,5,8,9

7

Không đươc rút lá bài thứ ba

8,9

Không bên nào được rút thêm bài

Baccarat có hoa hồng

 

Loại Cược

Thanh Toán

Cược Banker

1 thắng 0.95

Cược Player

1 thắng 1

Cược Hòa

1 thắng 8

Cược Banker Đôi

1 thắng 11

Cược Player Đôi

1 thắng 11

Cược Tài

1 thắng 0.53

Cược Xỉu

1 thắng 1.45

Super 6+ Thắng với tổng 2 lá bài của Banker là 6

1 thắng 12

Super 6+ Thắng với tổng 3 lá bài của Banker là 6

1 thắng 18

Tài/Xỉu
Xỉu – Nếu kết quả ván bài chỉ quyết định bằng 4 lá bài (không có lá bài thứ ba rút ra cho Player hoặc Banker), 1 thắng 1.45
Tài – Nếu kết quả ván bài được quyết định bằng 5 hoặc 6 lá bài ( lá bài thứ ba được yêu cầu rút ra cho Player hoặc Banker), 1 thắng 0.53
Cược Tài và Xỉu được cung cấp trên 35 ván bài đầu tiên của mỗi hộp bài

Cược Player Đôi / Banker Đôi
Nếu hai lá bài đầu tiên được chia tạo thành một đôi khi đặt cược vào Player đôi hoặc Banker đôi thì tỷ lệ thắng là 1 thắng 11

Player / Banker có 8 nút/9 nút
Nếu hai lá bài đầu tiên được chia cho Player hoặc Banker có 8 nút hoặc 9 nút thì tỷ lệ thắng là 1 thắng 8

Cược vào Player/ Banker thắng với tổng điểm 8 hoặc 9 ( không rút thêm lá bài thứ ba) được xem là thua với các điều kiện sau:

Điều Khoản và Điều Kiện

  1. Bắt Đầu Tham Gia
  2. Lá Bài Cắt ( Lá Bài Màu Xanh)
  3. Lá Bài Mở
  4. Những Quy Định về Sai Sót
  5. Những Lá Bài Bị Rơi